Profilaktyka dla seniorów na czarnkowskich ulicach - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Profilaktyka dla seniorów na czarnkowskich ulicach

Przez ostatnich kilka dni czarnkowscy policjanci wspólnie z pracownikami socjalnymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie prowadzili działania edukacyjno-informacyjne skierowane do osób starszych. W ramach działań funkcjonariusze razem z pracownikami rozdawali seniorom na ulicach Czarnkowa ulotki magnetyczne z poradami jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Przestrzegali również przed oszustami i propagowali bezpieczne zachowania.

Z policyjnych obserwacji wynika, że ofiarami kradzieży, oszustw, rozbojów czy wymuszeń stają się coraz częściej osoby starsze i samotnie mieszkające. Sprawcy nie zważają na status społeczny swoich ofiar, wykorzystują ich łatwowierność, dobroć czy chęć pomocy innym osobom.

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo seniorów policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie wspólnie z pracownikami socjalnymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie w dniach od 6 do 8 listopada tego roku przeprowadzili działania skierowane właśnie do tej grupy społecznej. Głównym celem tych działań było uwrażliwienie osób starszych na sytuacje w których mogą stać się ofiarą przestępstwa, zwiększenie ich świadomości o tego typu zjawiskach i przekazanie informacji, jak postępować w przypadku zagrożenia.

Podczas trzydniowej akcji czarnkowscy policjanci wspólnie z pracownikami MOPS rozdawali seniorom na ulicach Czarnkowa ulotki magnetyczne z poradami, jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Oprócz tego funkcjonariusze informowali o sposobach i metodach działania jakie wykorzystują oszuści. Mówili, na czym polega oszustwo „na wnuczka”, a także radzili jak postępować w przypadku telefonu od fałszywego członka rodziny lub osoby podającej się za funkcjonariusza Policji. Apelowali przy tym o rozwagę i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych osób, które pukają do drzwi lub dzwonią opowiadając różnego rodzaju historie. Policjanci uczulali seniorów, że powinni być podejrzliwi, także w sytuacji, gdy ktoś zasłaniając się pośpiechem ponagla ich do szybkiego podjęcia ważnych finansowych decyzji. Z kolei pracownicy socjalni zapoznawali osoby starsze ze specyfiką swojej pracy i używanymi przez nich identyfikatorami służbowymi oraz prawami i obowiązkami dotyczącymi wpuszczania ich do mieszkań.

Seniorzy bardzo entuzjastycznie reagowali na nasze działania i wyrażali swoje zadowolenie. Z pewnością będą one kontynuowane w najbliższym czasie.

mł. asp. Karolina Górzna-Kustra