Z rolnikami o bezpieczeństwie podczas prac polowych - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Z rolnikami o bezpieczeństwie podczas prac polowych

W związku ze zbliżającym się okresem żniw w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Lubaszu z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie – insp. Piotra Ryżka przeprowadzono szkolenie dot. bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych na terenach wiejskich oraz ochrony pracy kobiet i dzieci w gospodarstwie rolnym. Spotkanie skierowane było do rolników z terenu gminy Lubasz, a poprowadzili je przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

W rolnictwie wypadki przy pracy zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki. Rolnik obsługuje skomplikowane maszyny i urządzenia, wykonuje prace związane z uprawą i ochroną roślin, oporządza zwierzęta. Dokonuje też drobnych napraw sprzętu. Często zdarza się, że wszystkie te czynności robi w pośpiechu, bez odpoczynku, pracując po kilkanaście godzin na dobę. A do tragedii nie trzeba zbyt wiele!

Aby zbliżające się żniwa były bezpieczne policjanci z czarnkowskiej komendy przygotowali spotkanie, na które zaprosili inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, oddział w Pile – Dorotę Kledzik oraz Zbigniewa Ćwikłę, wójta gminy Lubasz – Pana Marcina Filodę wraz z pracownikami urzędu, sołtysów oraz rolników.

Zaproszeni inspektorzy posługując się własnym doświadczeniem zawodowym i wieloletnią praktyką omówili najczęściej występujące niebezpieczeństwa podczas prac na gospodarstwie rolnym. Zwrócili uwagę na właściwą obsługę maszyn rolniczych i ciągnika rolniczego. Istotnymi kwestiami poruszanymi na szkoleniu było bezpieczeństwo w budynkach gospodarskich i podwórzach, obsługa zwierząt, kontakt z substancjami chemicznymi i elektrycznością, a przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci.

Dziękujemy Panu Wójtowi za pomoc w zorganizowaniu szkolenia.

Przypominamy kilka zasad, jak uniknąć zagrożeń?

1. Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych.

2. Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych.

3. Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka.
4. W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby bawić się. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze.

5. Nie wolno dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej.

6. Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły.

7. Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci.

8. Nie każdy zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach.

9. Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach.

10. W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy, nie pozwalaj, by inni to czynili.

11. Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych.

mł. asp. Karolina Górzna-Kustra