Nominacje komendanckie w Trzciance - Z życia komendy - KPP Czarnków

Z życia komendy

Nominacje komendanckie w Trzciance

lidnominacjekdcitkaKomendant Powiatowy Policji w Czarnkowie – insp. Piotry Ryżek, w obecności I Zastępcy  Komendanta – podinsp. Adama Filip oraz zaproszonych gości, wręczył dziś kom. Marcinowi Stawnemu, akt nominacji na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Trzciance. Nominację na stanowisko Zastępcy Komendanta otrzymał podkom. Jakub Namerła.

W dniu dzisiejszym, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, odbyła się niecodzienna uroczystość. Kom. Marcin Stawny oraz podkom. Jakub Namerła, dotychczas pełniący obowiązki, odebrali nominacje komendanckie z rąk swojego przełożonego insp. Piotra Ryżka.

Zaproszenie na uroczystość przyjął Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki, Zastępca Burmistrza Pani Grażyna Zozula, Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki – Edward Joachimiak i Wiceprzewodniczący Rady Witold Perski. Przybyli również policjanci, a także przedstawiciele Rady Miejskiej.

Nominacje na stanowiska Komendanta i Zastępcy Komendanta dowodzą, że dotychczasowy przebieg pracy zawodowej nowych Komendantów i nabyte przez nich doświadczenie będą gwarancją profesjonalizmu i najwyższych standardów w pełnieniu tej funkcji.

Kom. Marcin Stawny, służbę w policji rozpoczął w 1998 roku, w Wydziale Policji Sądowej KWP w Poznaniu. W latach 1999-2002 wykonywał obowiązki na stanowiskach związanych ze służbą kryminalną najpierw w KP Poznań Grunwald w Poznaniu, a później w KPP w Czarnkowie. Przez 4 kolejne lata służył w Wydziale do Walki z Korupcją KWP w Poznaniu. 1 października 2010 roku rozpoczął służbę w Komisariacie Policji w Trzciance, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Komendanta.

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Trzciance podkom. Jakub Namerła,  w szeregach Policji służy od 2004 roku. W tym czasie poznał specyfikę wydziałów prewencji oraz dochodzeniowo-śledczego. Przed objęciem stanowiska Zastępcy Komendanta zajmował stanowisko kierownika Referatu Kryminalnego trzcianeckiego komisariatu.

Nowym Komendantom, gratulacje i życzenia owocnej pracy, składają policjanci oraz pracownicy cywilni czarnkowskiej komendy.

Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie – insp. Piotra Ryżka, wręczono również nominacje na wyższe stanowiska służbowe niżej wymienionym policjantom:

- st. asp. Mariusz Pańkow,

- mł. asp. Adam Ciesiółka,

- mł. asp. Sebastian Drewny,

- mł. asp. Tomasz Gruszkiewicz,

- sierż. sztab. Dawid Korpal,

- sierż. sztab. Marcin Zdanowski,

- sierż. sztab. Tomasz Nowacki,

- sierż. sztab. Piotr Kolassa,

- st. sierż. Angelika Tromska,

- st. sierż. Jakub Budner,

- st. sierż. Małgorzata Gniołka,

- sierż. Malwina Gałązka,

- sierż. Maciej Kaczmarek.

 

{galeria}2016/listopad/nominacjetka{/galeria}