Spotkanie podsumowujące zakup radiowozów - Z życia komendy - KPP Czarnków

Z życia komendy

Spotkanie podsumowujące zakup radiowozów

W miniony czwartek w czarnkowskiej komendzie odbyło się spotkanie podsumowujące zakup pojazdów służbowych w latach 2015-2018. Tego dnia na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie – insp. Piotra Ryżka przybyli przedstawiciele władz samorządowych, prezesi stowarzyszeń oraz szef krzyskiego nadleśnictwa.

W latach 2015-2018 przy 50-procentowym udziale środków przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Nadleśnictwo Krzyż Wlkp. zakupiono 8 pojazdów służbowych, które trafiły do każdej jednostki i komórki organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Łączna wartość zakupu to ponad 500 tys. złotych.

W miniony czwartek z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie insp. Piotra Ryżka, w sali odpraw czarnkowskiej komendy odbyło się spotkanie podsumowujące poczynione inwestycje. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Feliks Łaszcz, Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Burmistrz Czarnkowa Andrzej Tadla, Sekretarz Gminy Trzcianka Alina Matkowska, Burmistrz Krzyża Wlkp. Rafał Sroka, Wójt Lubasza Marcin Filoda, Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, Wójt Drawska Bartosz Niezborała, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzyż Wlkp. Tadeusz Grupiński, Prezes Stowarzyszenie ,,Bezpieczny Powiat" Krzysztof Marcinkowski oraz Prezes Stowarzyszenia ,,Bezpieczna Gmina Trzcianka" Piotr Obszarski.

Insp. Piotr Ryżek serdecznie podziękował przedstawicielom władz samorządowych oraz szefowi krzyskiego nadleśnictwa za wkład w poprawę warunków służbowych policjantów i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Szef czarnkowskich policjantów złożył również podziękowania na ręce prezesów stowarzyszeń za koordynację przekazanych środków finansowych na zakup pojazdów, jak również innych inwestycji realizowanych przez czarnkowską komendę i jednostki podległe.

Karolina Górzna-Kustra