Goście z USA i Kanady w czarnkowskiej komendzie - Z życia komendy - KPP Czarnków

Z życia komendy

Goście z USA i Kanady w czarnkowskiej komendzie

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie gościła pięcioosobowa delegacja amerykańsko-kanadyjska. Podczas wizyty zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić naszą komendę, spotkać się z policjantami, poznać ich pracę, a także wymienić się informacjami na temat różnic w funkcjonowaniu polskiej i amerykańskiej policji. Następnie wspólnie z przedstawicielami instytucji wspierających rodziny na terenie gminy Czarnków, wzięli udział w konferencji poświęconej tematyce przeciwdziałania przemocy.

Wizyta zagranicznej delegacji odbyła się dzięki współpracy czarnkowskich dzielnicowych tj. st. asp. Hanny Rzysko-Żukowskiej oraz asp. Sławomira Okuńskiego z Piotrem Pawłem Burczykiem – szefem Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych w Polsce, Adamem Tomaszem Burczykiem – prezesem zarządu Business Communication Group Sp. z o. o. w Polsce oraz Romualdem Burczykiem – prezesem zarządu Polish-American Development Council w Polsce.

I tak w naszej komendzie gościli: Dan Richard Beto – Przewodniczący Komitetu Międzynarodowego NAPE (National Association of Probation Executives) w Teksasie, Jurg Gerber – Profesor Sam Houston State University, Prezydent Azjatyckiego Stowarzyszenia Studiów Policyjnych w Teksasie, Donald Evans – Profesor Canadian Training Institute w Kanadzie, Wayne Dicky – Prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Aresztów w Teksasie oraz Brian Mirasolo – redaktor naczelny ,,Executive Exchange" związany z amerykańską probacją z Massachusetts.

Delegację powitał Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek, który przedstawił strukturę organizacyjną czarnkowskiej komendy oraz zadania, które realizowane są przez poszczególne wydziały. Następnie wraz z dzielnicowymi oprowadził gości po jednostce i odpowiadał na pytania dotyczące przestępczości, zadań czarnkowskiej policji, a także zagrożeń, jakie występują w naszym powiecie.

W Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie goście z USA i Kanady mogli obejrzeć między innymi policyjny areszt, dyżurkę, niebieski pokój, biuro technika kryminalistyki, a także zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki. Przy tej okazji nie zabrakło rozmów i porównań pracy amerykańskich mundurowych z codzienną służbą u nas.

Następnie odbyła się konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w której oprócz zagranicznych gości udział wzięli Prokurator Prokuratury Rejonowej w Trzciance – Radosław Gorczyński, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie – Joanna Mazur, pracownicy socjalni, dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy, asystenci rodzin oraz kuratorzy Sądu Rejonowego w Trzciance. Podczas konferencji procedurę ,,Niebieskiej Karty" omówiła st. asp. Hanna Rzysko-Żukowska, a w dalszej kolejności Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie – Joanna Mazur przedstawiła pracę zespołu interdyscyplinarnego i dotychczasową realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wayne Dicky przybliżył strukturę organizacyjną amerykańskiej policji.

Konferencję zakończyła wspólna dyskusja, podczas której zagraniczni goście otrzymali wiele pytań na temat współpracy amerykańskich służb z przedstawicielami oświaty, kuratorami i ośrodkami społecznymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zwieńczeniem wizyty była krótka wycieczka po Czarnkowie i okolicach, a także zwiedzanie Zamku w Goraju.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Zespołu Szkół Leśnych w Goraju Panu Albertowi Tabace, Wójtowi Gminy Czarnków Panu Bolesławowi Chwarściankowi oraz Burmistrzowi Czarnkowa Panu Franciszkowi Strugale za pomoc i wsparcie. 

Karolina Górzna-Kustra