Plany priorytetowe dzielnicowych lipiec - grudzień 2017 r.

Plany priorytetowe dzielnicowych

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie od 1 sierpnia 2017 r. prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji, debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń.

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Trzciance:

 

Rejon służbowy nr I – asp. sztab. Tomasz Pluciński

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz zapobieżeniu aktom dewastacji mienia i kradzieżom na terenie ogródków działkowych ,,Malwa" i ,,Słonecznik" w Trzciance przy ul. Wieleńskiej.

Rejon służbowy nr II – sierż. sztab. Damian Stachowiak

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz zapobieżeniu aktom dewastacji mienia i kradzieżom w rejonie ul. Kościuszki w Trzciance. Jak również przeciwdziała i ogranicza łamaniu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w rejonie sklepów monopolowych w Trzciance przy ul. Kościuszki.

Rejon służbowy nr III – mł. asp. Marcin Czechowicz

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z bezpieczeństwem nad akwenami wodnymi na terenie miasta oraz problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonach sklepów i parków.

Rejon służbowy nr IV – st. sierż. Monika Słabaczewska

Dzielnicowa prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonach sklepów na terenie gminy.

Rejon służbowy nr V – mł. asp. Maciej Cimcioch

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonach sklepów na terenie gminy.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie

 

Rejon służbowy nr I – mł. asp. Maciej Wentland

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z nieprawidłowym parkowaniem, a w szczególności w Czarnkowie przy ul. Spacerowej.

Rejon służbowy nr II – mł. asp. Łukasz Nowak

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, a w szczególności na Górze Krzyżowej i ul. Harcerskiej.

Rejon służbowy nr III – st. asp. Sławomir Kisała

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, a w szczególności na ul. Zbożowej.

Rejon służbowy nr IV – st. asp. Hanna Rzysko-Żukowska

Dzielnicowa prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, a w szczególności przy sklepach na terenie gminy.

Rejon służbowy nr V – asp. Sławomir Okuński

Dzielnicowa prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, a w szczególności przy sklepach na terenie gminy.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Lubaszu

 

Rejon nr VI – mł. asp. Piotr Kolassa

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych na terenie obszarów wiejskich.

Rejon nr VII – st. asp. Dariusz Wicher

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,a  w szczególności ,,Planty", Rynek Połajewo.

Rejon nr VIII – sierż. sztab. Ewelina Kopka

Dzielnicowa prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych na terenie Lubasza.

Rejon nr IX – mł. asp. Sylwia Pertek

Dzielnicowa prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, a w szczególności na terenie miejscowości Jędrzejewo.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Wieleniu

 

Rejon służbowy nr I – mł. asp. Bartosz Hammerling

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, a w szczególności w rejonach sklepów i parków.

Rejon służbowy nr II – sierż. sztab. Jarosław Stańkowski

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

Rejon służbowy nr III – sierż. sztab. Karol Matuszak

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z brakiem oznaczeń posesji przez właścicieli i administratorów.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Krzyżu Wlkp.

 

Rejon służbowy nr I – mł. asp. Dominik Sadowski

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

Rejon służbowy nr II – asp. sztab. Wojciech Rossochacki

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Drawsku

 

Rejon służbowy nr III – mł. asp. Marcin Gapski

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z zapobieganiem przestępstw na terenie obszarów leśnych, w szczególności kradzieży drewna oraz niezgodnego z prawem wjazdu do lasu.

Rejon służbowy nr IV – asp. sztab. Jan Turek

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

 

mł. asp. Karolina Górzna-Kustra