Plany priorytetowe dzielnicowych styczeń - czerwiec 2018 r.

Plany priorytetowe dzielnicowych styczeń – czerwiec 2018 r.

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Trzciance:

Rejon służbowy nr I – mł. asp. Marcin Czechowicz

Dzielnicowy prowadzi działania dot. ograniczenia kradzieży i kradzieży z włamaniem do mieszkań oraz przestępstw popełnianych ,,metodą na wnuczka."

Rejon służbowy nr II – sierż. sztab. Krzysztof Majchrzak

Dzielnicowy prowadzi działania pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego jak również przeciwdziała i ogranicza łamanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w rejonie sklepów monopolowych w Trzciance przy ul. Kościuszki.

Rejon służbowy nr III – st. asp. Aleksandra Berdzińska

Dzielnicowa prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonach sklepów na terenie miasta.

Rejon służbowy nr IV – st. sierż. Monika Słabaczewska

Dzielnicowa prowadzi działania mające na celu wyeliminowanie bądź znaczące ograniczenie zaśmiecania miejsc publicznych w okolicy wsi Biała.

Rejon służbowy nr V – sierż. sztab. Łukasz Kowalczyk

Dzielnicowy prowadzi działania pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego jak również przeciwdziała i ogranicza łamanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w miejscowości Siedlisku. 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie:

Rejon służbowy nr I – mł. asp. Maciej Wentland

Dzielnicowy prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu na terenie Parku Staszica w Czarnkowie.

Rejon służbowy nr II – mł. asp. Łukasz Nowak

Dzielnicowy prowadzi działania związane z nieprawidłowym parkowaniem w Czarnkowie przy ul. Siedmiogóra.

Rejon służbowy nr III – st. asp. Sławomir Kisała

Dzielnicowy prowadzi działania dot. wyeliminowania przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego, spożywania alkoholu i zaśmiecania na terenie parkingów, a w szczególności przy rondzie ,,Browar" w Czarnkowie.

Rejon służbowy nr IV – st. asp. Hanna Rzysko-Żukowska

Dzielnicowa prowadzi działania mające na celu wyeliminowanie bądź znaczące ograniczenie zaśmiecania miejsc publicznych, ochronę środowiska poprzez zachęcanie do segregowania śmieci.

Rejon służbowy nr V – asp. Sławomir Okuński

Dzielnicowy prowadzi działania mające na celu wyeliminowanie bądź znaczące ograniczenie zaśmiecania miejsc publicznyc, ochronę środowiska poprzez zachęcanie do segregowania śmieci.

Działania realizowane przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Lubaszu:

Rejon nr VI – mł. asp. Piotr Kolassa

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych na terenie obszarów wiejskich. Prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu uświadomienie lokalnej społeczności na temat szkodliwości spożywania alkoholu.

Rejon nr VII – st. asp. Dariusz Wicher

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu uświadomienie lokalnej społeczności na temat szkodliwości spożywania alkoholu.

Rejon nr VIII/Rejon nr IX – sierż. sztab. Ewelina Kopka

Dzielnicowa prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych na terenie Lubasza. Informowanie i podniesienie świadomości właścicieli i sprzedawców placówek handlowych o konsekwencjach prawnych związanych z łamaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Wieleniu:

Rejon służbowy nr I – mł. asp. Bartosz Hammerling

Dzielnicowy prowadzi działania związane z brakiem oznaczeń posesji przez właścicieli i administratorów  mające na celu zwrócenie uwagi na to, jaki wpływ ma właściwe i widoczne oznakowanie budynków na skrócenie czasu dojazdu i szybką interwencję służb ratowniczych.

Rejon służbowy nr II – sierż. sztab. Jarosław Stańkowski

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu zaniechanie wywozu odpadów komunalnych na tereny leśne i łąki. Informowanie lokalnej społeczności o konieczności posiadania pojemników na odpady, możliwości ich pozyskania, zagrożeniach dla środowiska i zdrowia oraz konsekwencjach prawnych.

Rejon służbowy nr III – sierż. sztab. Karol Matuszak

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe dot. ograniczenia spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Działania profilaktyczne na terenie szkół i placówek.

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Krzyżu Wlkp.:

Rejon służbowy nr I – mł. asp. Dominik Sadowski

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z nieprawidłowym parkowaniem, a w szczególności w pobliżu targowiska miejskiego oraz okolicach dworca PKP.

Rejon służbowy nr II – asp. sztab. Wojciech Rossochacki

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

Działania realizowane przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Drawsku:

Rejon służbowy nr III – mł. asp. Marcin Gapski

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

Rejon służbowy nr IV – asp. sztab. Jan Turek

Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z zapobieganiem przestępstw na terenie obszarów leśnych, a w szczególności kradzieży drewna oraz niezgodnego z prawem wjazdu do lasu.

 

Karolina Górzna-Kustra