Policyjna debata w Krzyżu Wlkp. - Realizacje wniosków z debaty - KPP Czarnków

Realizacje wniosków z debaty

Policyjna debata w Krzyżu Wlkp.

deb_mPolicjanci z czarnkowskiej komendy zorganizowali kolejną debatę, na którą zaprosili mieszkańców powiatu. Tym razem o bezpieczeństwie rozmawiano w Krzyżu Wlkp. Spotkanie odbyło się 29 maja br.


Debatę zorganizowano w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wlkp. Dotyczyła ona bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie – insp. Robert Kotwica, Komendant Komisariatu Policji w Krzyżu Wlkp. - asp. sztab. Krzysztof Janka, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Czarnkowie – asp. Dariusz Naplocha, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz mieszkańcy gminy.

Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa, wymiana informacji między policją, a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, wypracowanie metody ich eliminowania oraz wdrożenie jeszcze bardziej skutecznych narzędzi i metod wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Punktem wyjścia do dyskusji było wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie, który przedstawił prezentację na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Krzyż Wlkp. Po niej, uczestnicy debaty przeszli do dyskusji.

Uczestnicy debaty zgłaszali swoje uwagi i propozycje dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa. Zasygnalizowano potrzebę zwiększenia ilości patroli policyjnych w newralgicznych miejscach, przede wszystkim w rejonie placów zabaw, na terenach budowy oraz w związku z coraz cieplejszą pogodą – w pobliżu akwenów wodnych.

Kończąc spotkanie uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również ich oczekiwań wobec policyjnej służby.

 

deb_1
deb_2