Więcej patroli pieszych w Czarnkowie - Realizacje wniosków z debaty - KPP Czarnków

Realizacje wniosków z debaty

Więcej patroli pieszych w Czarnkowie

maleZgodnie z postulatami, które zgłoszone zostały podczas ubiegłorocznej debaty społecznej, Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Robert Kotwica, zadecydował o zwiększeniu liczby patroli pieszych w regionie. Patrolami pieszymi objęto w szczególności osiedla mieszkaniowe, parkingi samochodowe oraz miejsca gromadzenia się młodzieży.

Podczas debaty społecznej, która odbyła się 28 listopada 2013 roku w Sali Konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zgłosili postulat dotyczący zwiększenia liczby patroli pieszych w regionie. Wniosek ten został przyjęty i jest realizowany. Decyzję w tej sprawie Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Robert Kotwica podjął jeszcze na debacie.

Zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami od początku grudnia ubiegłego roku do służby kierowanych jest więcej patroli pieszych. Na ulicach Czarnkowa można zobaczyć policjantów patrolujących parkingi samochodowe, osiedla mieszkaniowe czy okolice lokali gastronomicznych nie tylko z radiowozów.

 

1
2
3
4