Debata z uroczystym wstępem - Realizacje wniosków z debaty - KPP Czarnków

Realizacje wniosków z debaty

Debata z uroczystym wstępem

debata_1Kolejna społeczna debata pod nazwą „Decydujmy wspólnie”odbyła się wczoraj w Gimnazjum Publicznym w Czarnkowie. Mieszkańcy powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego mieli okazję dyskusji na tematy dotyczące bezpieczeństwa, ale spotkanie stało się też przyczynkiem do wysłuchania różnego rodzaju wniosków, problemów, i bolączek naszej społeczności. Przed rozpoczęciem debaty, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w poznaniu insp. Jarosław Rzymkowski wręczył rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie mł. insp. Piotrowi Skrzypkowiakowi.


Miłym wstępem wczorajszej debaty było oficjalne wręczenie rozkazu o powołaniu mł. insp. Piotra Skrzypkowiaka na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie. Rozkaz, w obecności Starosty Czarnowsko – Trzcianeckiego, Burmistrza Miasta Czarnków, Przewodniczącego Rady Powiatu, kadry kierowniczej naszej Komendy i mediów, wręczył przybyły na debatę I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w poznaniu insp. Jarosław Rzymkowski . Po uroczystości w Starostwie przeniesiono się do Gimnazjum Publicznego w Czarnkowie na debatę. Wśród zaproszonych gości, oprócz wymienionego już I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu byli Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek i Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki Wiesław Maszewski. W pierwszej części spotkania Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie przedstawił zebranym informację o stanie bezpieczeństwa na podległym mu terenie na przestrzeni ostatnich 5 lat. Komendant zaprezentował też i omówił realizację wniosków z poprzedniej debaty. W głównej mierze dotyczyły one zwiększenia liczby patroli pieszych, zwiększenia liczby policjantów pełniących służbę w godzinach nocnych w weekendy, oraz wzmożenia kontroli prędkości na terenie Czarnkowa. W dalszej części głos należał już do zebranych na sali. Zaproszeni goście z uwagą wysłuchiwali, i na bieżąco odnosili się do każdej z kwestii. W podsumowaniu, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rzymkowski z satysfakcją odnotował, że wśród przedstawionych problemów nie było zagadnień związanych z przestępczością, czy brakiem poczucia bezpieczeństwa. Wszystkie głosy, postulaty i wnioski skrzętnie zanotowano, a wypełnione przez uczestników, rozdane wcześniej ankiety, przyczynią się do lepszej organizacji kolejnych społecznych debat. Na zakończenie Komendant Powiatowy podziękował wszystkim za udział, a uczniowie klas policyjnych z Edukacji Lubasz i Prywatnego Zespołu Szkół z Czarnkowa wręczyli kamizelki i elementy odblaskowe.

dsc_0061

dsc_0063

 

dsc_0087

 

dsc_0134

dsc_0194