Debata społeczna w Czarnkowie - Realizacje wniosków z debaty - KPP Czarnków

Realizacje wniosków z debaty

Debata społeczna w Czarnkowie

1aWczoraj w Czarnkowie - z inicjatywy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego, odbyła się debata społeczna. Celem spotkania była wymiana informacji pomiędzy przedstawicielami Policji, a mieszkańcami powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w zakresie problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jednym z ustawowych zadań Policji jest podejmowanie inicjatyw i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Jednocześnie rządowy program „Razem bezpieczniej”, który ma na celu przede wszystkim ograniczenie skali zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, wskazuje na konieczność stworzenia platformy współpracy pomiędzy Policją, obywatelami oraz organizacjami społecznymi. Jedną z form działań, mających na celu zaangażowanie do współpracy innych instytucji, a przede wszystkim obywateli jest organizacja debat społecznych.

Wczoraj w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie odbyło się właśnie takie spotkanie. Udział w dyskusji wzięli: Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romuald Głowacki,, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Wiesław Maszewski, insp. Robert Kotwica Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie oraz mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Debatę otworzył insp. Romuald Głowacki, który przywitał zebranych i przedstawił powód spotkania. Po nim głos zabrał Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, a następnie insp. Robert Kotwica, który zaprezentował analizę zagrożenia przestępczością na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, jak również realizowane formy i zakres działań profilaktycznych oraz prewencyjnych.

Po wystąpieniach organizatorów czas przyszedł na pytania i wnioski od uczestników spotkania. Najczęściej poruszane tematy dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz w miejscach publicznych. Poruszono również kwestie związane ze zwiększeniem ilości patroli pieszych oraz w porze nocnej, jak również większej dyspozycyjności dzielnicowych. Przedmiotem dyskusji była także edukacja antynarkotykowa.

Na wszystkie pytania starano się udzielić odpowiedzi na bieżąco. Jednak jak podkreślił Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Robert Kotwica wszystkie problemy i postulaty zgłaszane przez zebranych zostaną jeszcze raz dokładnie przeanalizowane i staną się podstawą do działań podejmowanych przez czarnkowską policję.

Na zakończenie uczestnicy debaty wypełnili anonimową ankietę dotyczącą przebiegu całego spotkania. Wyniki z ankiet zostaną poddane wnikliwej analizie.

Insp. Romuald Głowacki podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił do udziału w kolejnej debacie, która odbędzie się już w przyszłym roku. Podkreślił również, że dzięki takim spotkaniom ze społeczeństwem, jakie miało miejsce wczoraj, będzie można dokładnie zdiagnozować realne oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa wobec instytucji oraz wspólnie rozwiązywać uciążliwe dla wszystkich problemy.

 

1
2
3
4
5
6
7