Bezpieczeństwo seniorów i działkowców - Programy profilaktyczne - KPP Czarnków

Programy profilaktyczne

Bezpieczeństwo seniorów i działkowców

leadW związku z okresem letnim, czarnkowscy policjanci prowadzą działania prewencyjne, ukierunkowane na profilaktykę przestępstw i wykroczeń, skierowanych przeciwko seniorom i działkowcom

Działania te wspierane są przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Centrum Wolontariatu przy MOPS w Czarnkowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straż Miejską oraz samych działkowców.

W trosce o bezpieczeństwo osób posiadających ogródki działkowe i rekreacyjne, policjanci rozdawali przygotowany zbiór porad i zasad, które wskazują jak należy postępować aby prawidłowo zabezpieczyć swoje mienie przez utratą. W ramach współpracy skontaktowano się z Prezesami ogrodów działkowych oraz Prezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Czarnkowie i przekazano materiały informacyjno-edukacyjne, w celu rozpropagowania ich wśród działkowców i członków klubów seniora. Działania będą prowadzone do zakończenia sezonu działkowego.

{galeria}2016/lipiec/dzialkowcy{/galeria}