,,Kapsuła czasu” dla przyszłych pokoleń - NSZZ Policjantów - KPP Czarnków

NSZZ Policjantów

,,Kapsuła czasu” dla przyszłych pokoleń

W piątek, 8 listopada br. w sali odpraw czarnkowskiej komendy, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji upamiętnienia 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej. Podczas uroczystości pod tablicą pamiątkową została złożona kapsuła czasu, w której szczelnie zamknięto ,,cząstkę” Naszej służby dla przyszłych pokoleń policjantów.

Uroczystość zorganizowana została przez Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie insp. Piotra Ryżka oraz Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Czarnkowie, a w szczególności przez Przewodniczącą ZT NSZZ Policjantów asp. Justynę Przybył.

Przybili na nią mundurowi oraz zaproszeni goście, w tym Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary wraz z wiceprzewodniczącym asp. szt. Dariuszem Żakiem, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Feliks Łaszcz, radni powiatowi Jan Pertek oraz Bogdan Tomaszewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie bryg. Maciej Kubacki, Burmistrz Miasta Czarnków Andrzej Tadla, Burmistrz Miasta i GminyTrzcianka Krzysztof Jaworski, Burmistrz Krzyża Wlkp. Rafał Sroka wraz z zastępcą Dominikiem Pietrzyńskim, Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Zastępca Wójta Gminy Lubasz Grażyna Graj, Sekretarz Gminy Czarnków Mariusz Grzegorek, prezesi stowarzyszeń Krzysztof Marcinkowski i Piotr Obszarski, prezes firmy ,,Dora Metal” Jan Polcyn, Marian Pertek właściciel firmy budowlanej, Damian Piątek przedstawiciel firmy kamieniarskiej ,,Magrom”, Jan Stróżyński, emerytowani policjanci oraz przedstawiciele trzcianeckiej telewizji.

Po powitaniu wszystkich zaproszonych gości nadszedł czas na złożenie kapsuły czasu pod tablicą pamiątkową, do której trafiły specjalnie przygotowane na tę okazję fotografie dokumentujące realia dzisiejszej służby oraz wizerunki policjantów Naszej jednostki, lista imion, nazwisk i stanowisk służbowych policjantek, policjantów i pracowników cywilnych, Złoty Medal przyznany Decyzją Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego oraz Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Klasy I przyznany Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, a także nośnik elektroniczny z fotografiami dzisiejszej kadry kierowniczej, policjantek, policjantów i pracowników cywilnych, film z tegorocznych obchodów Święta Policji, wspomnienia oraz zapiski st. asp. w st. spocz.Czesławy Duckiej, zawierające zarys historii służb porządkowych od 1919 roku, adres okolicznościowy insp. Piotra Ryżka oraz Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Czarnkowie, a także wydanie lokalnego tygodnika ,,Echa Nadnoteckie” z dnia 30 lipca 2019 roku, w którym opublikowano obchody Święta Policji.

Symbolicznego zamknięcia kapsuły czasu dokonał Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek, Przewodniczący NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary oraz Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Feliks Łaszcz, Po poświęceniu kapsuły przez kapelana czarnkowskich policjantów księdza Krzysztofa Sobkowiaka nastąpiło złożenie jej pod tablicą pamiątkową przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie – mł. insp. Adama Filipa oraz kierowników Posterunków w Drawsku i w Lubaszu: asp. Adama Ciesiółkę oraz asp. sztab. Radosława Szmugę.

Piątkowa uroczystość była również okazją do wręczenia medali dla policjantów i pracowników czarnkowskiej komendy.

Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z dnia 18 marca 2019 roku, Medal 25-lecia NSZZ Policjantów z rąk Przewodniczącego podinsp. Andrzeja Szarego, wiceprzewodniczącego asp. szt. Dariusza Żaka oraz Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie insp. Piotra Ryżka otrzymała nadkom. Dorota Fąferek. Brązowym Medalem NSZZ Policjantów został odznaczony asp. szt. Zbigniew Kułaga.

Decyzją Przewodniczącego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku za zasługi dla NSZZ Policjantów oraz wielkopolskiej Policji, Srebrnym Medalem NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego odznaczeni zostali:

-insp. Piotr Ryżek,

-podinsp. Ilona Janiszewska,

-asp. szt. Dariusz Jęśko,

-asp. Karolina Górzna-Kustra,

-asp. Kamila Wieczorek

-mł. asp. Paweł Małecki,

-mł. asp. Patryk Drewny,

-Magdalena Buczkowska.

Po wręczeniu odznaczeń szef czarnkowskich policjantów wraz ze swoim zastępcą, przekazał zaproszonym gościom film z tegorocznych obchodów Święta Policji, a także podziękował osobom, które swoim osobistym zaangażowaniem wsparły Nas w przygotowaniu uroczystości tj.

-podinsp. Andrzejowi Szaremu,

-st. asp. w st. spocz. Czesławie Duckiej,

-podkom. w st. spocz. Zbigniewowi Drewnemu,

-Janowi Polcynowi,

-Janowi Stróżyńskiemu,

-Marianowi Pertkowi,

-Józefowi Koźmie,

-Romanowi Magdziarzowi.

Potem nadszedł czas na przemówienia.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie Naszej Komendzie  Medalu ,,Krzyż Niepodległości Klasy I” przez Przewodniczącego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzeja Szarego, na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie insp. Piotra Ryżka.

Odznaczenie to zostało przyznane na mocy Decyzji Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z dnia 4 listopada 2019 roku, za budowanie wspólnoty związkowej i zawodowej oraz poczucia tożsamości narodowej, a także rozsławianie dobrego imienia Polski, Policji oraz NSZZ Policjantów.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na Naszą uroczystość i zaszczycenie swoją obecnością.

Karolina Górzna-Kustra


 


 

 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu
 • Kapsuła czasu